Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svikatransitivt verbsvek, svikitöverge fail, desert; lämna i sticket äv. let…down, leave…in the lurch; i kärlek jilt; bedra deceive; förråda betray; vard. rat onsvika ngns förtroende betray sb's confidence, let sb downsvika sina ideal betray one's idealssvika sitt löfte (ord) break (go back on) one's promise (word), fail to keep one's promisesvika sin plikt fail in one's dutykrafterna (rösten) svek honom his strength (voice) failed himom minnet inte sviker mig unless my memory fails me (is at fault)modet svek mig my courage failed (deserted) meintransitivt verbsvek, svikitallm. fail; om t.ex. publik el. anhängare fall off (away); utebli fail to come (appear)
övergetransitivt verb-gav, -gett el. -givitabandon; svika äv. desert, throw…over, run (walk) out on; lämna äv. leave, forsake; ge upp äv. give upöverge sin familj vanl. leave (desert) one's familyöverge en teori abandon (give up) a theory
bedratransitivt verb-drog, -dragitallm. deceive; svika play…false; på pengar o.d. defraud <ngn på ngt sb of a th>, cheat, swindle <ngn på ngt sb out of sth>; vara otrogen mot be unfaithful to, cheat onskenet bedrar appearances are deceptiveen bedragen äkta man a man whose wife has been unfaithful to himreflexivt verb-drog, -dragitbedra sig be mistaken <på ngn in sb; på ngt about sth>
© NE Nationalencyklopedin AB