Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

svettsubstantiv~ensweat, perspirationhan arbetade så att svetten lackade (rann) …so much that he was dripping with sweat (perspiration)badande i svett bathed in a sweat
rännilsubstantiv~en, ~arrill, rivulet, runnel; friare el. t.ex. av svett trickle
anletesubstantiv~t, ~nvisage, countenancei sitt anletes svett by the sweat of one's brow
2 svedatransitivt verbsvedde, svettallm.el.tekn. singe; förbränna scorch, burnsveda av (bort) singe (scorch, burn) off, parch, nip
badatransitivt verb~de, ~tbath, give…a bath; speciellt bildl., amer. batheintransitivt verb~de, ~tute [have a] swim; i badkar have (take) a bathbada varmbad have a hot bathgå och bada go for a swimstaden badade i sol …was bathed in sunshinebadande i sol (svett) bathed in sunshine (perspiration)
drypatransitivt verbdröp, drupit el. dryptput a few drops of… <på (i) on to (into)>intransitivt verbdröp, drupit el. dryptdrip; droppvis rinna ned tricklehan dröp av svett he was dripping with perspirationdrypa ˈav smita slink away
våtadjektivvåttwet; fuktig damp, moist; vetensk. äv. humid; flytande fluid, liquidvåt av svett wet with perspirationvåt inpå bara kroppen wet (drenched) to the skinbli våt om fötterna get one's feet wethan är våt om fötterna his feet are wet, he has wet feeten våt kväll med mycket spritförtäring a wet nighthålla ihop i vått och torrt stick together through thick and thin
ångasubstantiv~n, ångorallm. steam (endast sg.)dunst vapour (endast sg.)utdunstning exhalationångor dunster fumesfå upp ångan get (pick) up steam äv. bildl.ha ångan uppe have steam up; bildl. be in full swinghålla ångan uppe keep up steam äv. bildl.intransitivt verb och transitivt verb~de, ~tsteam; itr. el. ryka smokeånga av svett steam with…det ångar om soppan …is steamingkomma ångande vard. come along at full tilt, come rushing alongtåget ångade in på stationen the train steamed into…ånga upp ett brev steam open…
© NE Nationalencyklopedin AB