Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svepaverbwrap up; minor sweep
verb och partikelverbsvepa framom t.ex. vind sweep alongsnöstormen svepte fram över landet the snow storm swept over the countrysvepa i sigsvepavard., dricka, tömma knock backsvepa inwrap upsvepa in sig wrap oneself up
lindaverbsvepa wrap; vira wind; binda tie
verb och partikelverblinda inwrap uplinda omlindasvepa om sig ngt wrap oneself up in sth
© NE Nationalencyklopedin AB