Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 svedasubstantiv~nsmarting pain, smartersättning för sveda och värk compensation for pain and suffering, smart money
2 svedatransitivt verbsvedde, svettallm.el.tekn. singe; förbränna scorch, burnsveda av (bort) singe (scorch, burn) off, parch, nip
förbrännatransitivt verb-brände, -bräntburn up; sveda scorch
brännatransitivt verbbrände, bräntallm. burn; i förbränningsugn incinerate; kremera cremate; sveda scorch, singebränna brödet i ugnen scorch the bread…bränna en cd burn a CDbränna fingrarna äv. bildl. burn one's fingersbränna pengar på ngt waste money on sthbränna sitt ljus i båda ändar burn the candle at both endsbränna sina skepp bildl. burn one's boatsbränna tegel (lergods) fire (burn, bake) bricks (pottery)bränna hemma vard. distil spirits in one's home, make moonshinebränd kalk burnt lime, quicklimebli bränd bildl. get one's fingers burntdet luktar bränt there is a smell of burningi bollspel hit…outbränna en straffspark miss (muff) a penalty
intransitivt verbbrände, bränthetta el. svida burnkinden brände efter örfilen …tingled (smarted) from the blowmarken brände under fötterna på honom bildl. the place was getting too hot for himpengarna bränner i fickan på honom money burns holes in his pocketspeppar bränner på tungan …burns (bites) the tongueen brännande fråga a burning question (issue)
reflexivt verbbrände, bräntbränna sig burn (scald) oneselfbränna sig på nässlor get stung by nettles
partikelverbbränna avburn [down]bränna av ett fyrverkeri let off fireworksbränna av ett skott fire [off] a shotbränna bortburn off (away)bränna bort en vårta cauterize (remove) a wartbränna fastdet brände fast i stekpannan it got burnt and stuck to the panbränna inbränna nedburn downbränna uppburn [up]bränna vid
© NE Nationalencyklopedin AB