Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svaraverbanswer, reply < to>; reagera respond <med with; to>; med motåtgärd counter <med with; med att görainf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby doing ing-form>det är rätt svarat that's rightsvara i telefon answer the telephone, answer the phonesvara en fråga, ett brev, en annons answer…det kan jag inte svara I can't saysvara för ansvara för el. ordna answer for, be responsible forsvara för kostnaderna stand the costsvara mot motsvara correspond to, agree with
tilltalsubstaddresssvara på tilltal answer when one is spoken to
jakandeadjektivaffirmative
adverbaffirmativelysvara jakande reply in the affirmative
telefonsubsttelephone; vard. phonedet är telefon till dig you are wanted on the phonedet ringer i telefon the phone is ringingsvara i telefon answer the phonetala i telefon talk on the phone, speak on the phone
mycketadverb (före adj. i positiv form) very, very muchmycket söt very prettymycket rädd very much afraidmycket lik very much alike (före adj. i komparerad form) muchmycket sötare much prettiermycket vackrare much more beautifulmycket bättre all the better, so much the bettermycket färre fel far fewer mistakes (före adv.) very, very muchdet är mycket möjligt it is quite possiblei övriga falldet görs mycket för barnen much is done for childrenhon är mycket över femtio she is well over fiftydet är mycket hans fel it is his fault to a great extentjag beklagar mycket att… I very much regret that…boken innehåller mycket av intresse the book contains much that is interestingen gång för mycket once too oftenkoka ngt för mycket boil sth too longhur mycket fick han? how much did he get?hur mycket jag än försöker however much I trylika mycket as muchlika mycket till as much againmycket fick jag inte I didn't get as much as thatdet gör inte så mycket it doesn't matter very muchinte så mycket som ett öre not so much as an öreutan att så mycket som svara without even answering
© NE Nationalencyklopedin AB