Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svaghetsubstantiv~en, ~eregenskap el. allm. weakness; kraftlöshet äv. feebleness, debility; svag hälsa delicate constitution, frailty; brist el. fel shortcoming, failing; svag sida äv. weak point (spot), foible; böjelse weakness <för for>; indulgence <för in>
skröplighetsubstantiv~enfrailty, infirmity; orkeslöshet decrepitude; svaghet weakness, delicacy, poorness
bristsubstantiv~en, ~eravsaknad lack; avsaknad av något väsentligt want; frånvaro absence; knapphet vanl. scarcity, shortage; starkare dearth <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>brist på lärare scarcity (shortage) of teachersbrist på omdöme (utrymme) want (lack) of judgment (space)lida brist be short ofi brist frånvaro av in the absence of, if one lacksi brist på bättre for want of anything (something) betterbristfällighet deficiency, imperfection; ofullkomlighet shortcoming; skavank defect, flaw; moraliskt fel el. svaghet failing
© NE Nationalencyklopedin AB