Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svagadjektivweak <av with>, feeble <av with>; utmattad faint; om t.ex. vin, öl lightsvag puls feeble pulsevara svag för have a weakness for, be fond ofringa slight; om ljud faint, softsvag värme kok. low heatskral poorett svagt hopp a poor result
portersubststout; svag. porter
skalvsubstquake; svag. tremor
reprimandsubstreprimand; svag. rebuke
stönsubstgroan; svag. moan
stönaverbgroan; svag. moan
knycksubstryck jerk; svag. twitch
akilleshälsubstAchilles' heel svag punkt
darrigadjektivsvag el. dålig shaky
kraftlösadjektivsvag, klen weak, feeble
© NE Nationalencyklopedin AB