Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svårighetsubstdifficulty; möda hardship; besvär trouble; hinder obstaclesvårighet att göra ngt difficulty in doing sth
lätthetsubstliten tyngd lightnessliten svårighet easiness, simplicitylära sig ngt med lätthet learn sth easily, learn sth with ease
© NE Nationalencyklopedin AB