Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

svärsonsubstantiv~en, -sönerson-in-lawpl. sons-in-law, vard. son-in-laws
presumtivadjektiv~tförmodad supposed; blivande prospectivepresumtiv svärson (kund) prospective son-in-law (customer)
© NE Nationalencyklopedin AB