Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

suspektadjektiv=suspicious, …[that is (was osv.)] suspect
1 skumadjektiv~t, ~mamörk dark; halvmörk rather dark, obscure; friare (om ögon, blick, föreställning o.d.) dim, mistysuspekt shady, suspicious; om förehavande o.d. äv. fishy
© NE Nationalencyklopedin AB