Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

surrogatsubstantiv~et, =substitute, makeshift; mera litt. surrogate
ersättningsubstantiv~en, ~argottgörelse compensation; för kostnader el. utgifter reimbursement, repayment; för arbete remuneration, recompense, payment; skadestånd damages (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasunderstöd el. bidrag benefitersättning för förlorad arbetsförtjänst compensation for loss of earningsersättning i pengar pecuniary rewardutbyte replacementsurrogat substitute
© NE Nationalencyklopedin AB