Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

suraintransitivt verb~de, ~tgå (sitta etc.) och sura sulk
uppstötningsubstantiv~en, ~arbelch; med. eructationsura uppstötningar heartburn (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmed. pyrosis (sg.)
bitatransitivt verbbet, bititbitehunden bet mig i benet the dog bit my legbita sig i läppen bite one's lip
intransitivt verbbet, bititbite; om köld, blåst bite, cut; jfr bitandenågot att bita i bildl. something to get one's teeth (to bite) intohan bet i äpplet he bit into…bita i det sura äpplet ung. swallow the bitter pillbita på naglarna bite one's finger-nailsingenting biter på honom he's really thick-skinned, nothing works on him
partikelverbbita avbort bite off; itu bite…in twobita av en tand break a toothbita sig fast vidbildl. stick (cling) tobita ifrån sigge igen hit back, give tit for tatbita ihop tändernaclench (grit) one's teeth; bildl. äv. keep a stiff upper lip, bite the bullet
suradjektiv~tmots. till söt sour äv. bildl.; syrlig acid äv. kem.; skämd (pred.) off; butter surly, morose; tjurig sulkygöra livet surt för ngn lead sb a dog's lifemjölken har blivit sur the milk has turned [sour] (has gone off)surt regn acid rainsur uppstötning ung. heartburn; med. eructationbita i det sura äpplet swallow the bitter pilldet kommer surt efter one (you, he etc.) will have to pay for it afterwardsse sur ut look sour (surly etc.)han är sur på mig för att jag har… he is cross (angry) with me for having…sur som ättika bildl. as surly as a bear [with a sore head]blöt wet; om mark waterlogged; om pipa foul; om ved green; om ögon bleary
© NE Nationalencyklopedin AB