Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

summasubstsum
avrundaverbround offavrundad summa round sum
föraktligadjektivvärd förakt contemptibleen inte föraktlig summa no mean sum of money
nättadjektivsöt pretty, cute; prydlig neaten nätt summa a tidy sum
adverbprettily, neatlynätt och jämnt only just
störreadjektivlarger, bigger, greater etc.; se storstörre delen av… most of…till större delen for the most part, mostlyett större krig relativt stort a major waren större summa relativt stor a big sum, a large sum
vissadjektivcertain <om, of>; sure <om, of, about>särskild certain; bestämd summa fixeden viss herr S. a certain Mr S.i viss mån to a certain extent, to some extenti vissa avseenden in some respects, in some ways
storadjektivrymlig large; vard. big; lång tall; spec. abstrakt el. i betydelsen 'framstående' etc. greatstort antal a large numberen stor del av tiden a good deal of the timetill stor del largelytill min stora förvåning much to my surprisevara till stor hjälp be a great helpen stor karl a big man; lång a tall manen verkligt stor man a truly great mandet är stora pengar that's a lot of moneystor publik a large audienceen stor summa pengar a large sum of moneyi stort sett el. i det stora hela on the wholeslå på stort do things in a big way, do the thing in stylevuxen grown upstora damen vard. quite a little ladybli stor grow upstor bokstav capital letter
räknaverbcount, reckon; beräkna calculatehans dagar är räknade his days are numberedräknas som omodern be regarded as old-fashionedräkna med ngt a) vänta sig expect sth b) ta med i beräkningen allow for sth c) påräkna count on sth, reckon on sth, calculate on sthen motsåndare att räkna med an opponent to be reckoned withräknat i pund in poundsi pengar räknat in terms of moneymat. do arithmetic, do sumsräkna ett tal do a sumuppgå till number
verb och partikelverbräkna efterjag måste räkna efter I must work it outräkna ifrån ngtdra av deduct sth; frånse leave sth out of accounträkna ihopt.ex. pengar count up; en summa add upräkna medcount, count in, includeräkna uppnämna i ordning enumerate; pengar count outräkna utberäkna calculate, work out; fundera ut figure out; förstå make out; boxn. count outräkna ut ett tal do a sum
© NE Nationalencyklopedin AB