Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sugatransitivt verb och intransitivt verbsög, sugitsuck; damm~ vacuum-cleansjön suger the sea air gives you an appetitedet suger i magen [på mig] jag är så hungrig I have a hollow (sinking) feeling in my stomachsuga på en pipa suck at a pipesuga på tummen (en karamell) suck one's thumb (a sweet)
partikelverbsuga avsuga av ngn vulg. give sb a blowjob, give sb headsuga sig faststick, cling, adhere <vidi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>suga sig fast som en igel stick like a limpet, cling like a leechsuga ihugga i go at itsuga tag i ngn grab sbsuga i sig eg. suck [up]; bildl. drink in, imbibesuga ineg. suck in; luft äv. inhale; bildl. drink in, imbibesuga uppsuck up; om läskpapper o.d. soak up, absorb; med en svamp äv. sponge upsuga urt.ex. frukt el. med apparat sucksuga uteg. suck out; exploatera, utnyttja exploit, bleed…white; t.ex. arbetare äv. sweatsuga ut jorden impoverish the soilsuga åt sigabsorb äv. bildl., suck up
2 ramsubstantiv~en, ~artass pawsuga på ramarna bildl. el. svälta go without food, starve
mustsubstantiv~enojäst fruktsaft: a) av druvor must b) av äpplen [apple] juice; amer. [sweet] ciderkraft:eg. betydelse nutritive juices (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasgoodness; bildl. pithsuga musten ur ngt extract the essence out of sthsuga musten ur ngn take the life out of sb
© NE Nationalencyklopedin AB