Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sugaverbsucksjön suger the sea air gives you an appetitesuga på en pipa suck at a pipesuga ur t.ex. apelsin, sår suck; t.ex. arbetare sweatsuga ut ngt suck sth drysuga åt sig absorb, suck up
mustsubstav äpplen juicesuga musten ur ngn wear sb out, exhaust sb
© NE Nationalencyklopedin AB