Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

suddaverbsvärta av sig smudgemåla el. kludda daub
verb och partikelverbsudda bortsudda utradera rub out, erasesudda ut på svarta tavlan rub…clean, wipe…clean
raderaverbradera el. radera bort (ut) sudda ut erase, rub outradera ut utplåna, t.ex. stad wipe out
© NE Nationalencyklopedin AB