Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

styvadjektiv~tallm. stiff; hård el. oelastisk äv. rigidstyv lina tight ropevisa sig på styva linan bildl. show offstyv papp stiff cardboardstyv plast rigid plasticstyva skot sjö. taut sheetsbli (göra) styv become (make…) stiff, stiffenstyv i korken vard. stuck-up, cocky, snootyduktig el. skickligstyv i matematik etc. good (clever) at…
kanvassubstantiv~encanvas; styv buckram
kulingsubstantiv~en, ~armeteor. galefrisk kuling strong breezestyv (hård) kuling moderate (fresh) gale
korksubstantiv~en, ~arämneel.propp corkdra korken ur flaskan uncork…, draw the cork out of…bildl.vara styv i korken be cocky (too big for one's boots)
pinnesubstantiv~n, pinnarallm. peg; större stick; för fåglar perch; steg~ rungstel (styv) som en pinne [as] stiff as a pokertrilla av pinn[en] peg out
styvtadverbstiffly, rigidly; jfr styvhålla styvt på ngt (att (+ inf.)) insist on sth (on + ing-form), make a point of sth (of + ing-form)duktigtdet var styvt gjort! well done!; amer. way to go!
steladjektiv~tstiff äv. bildl.; styv rigid; av köld äv. numb; kylig el. om t.ex. sätt frigid, strict, formal; i hållning äv. wooden; om språk el. umgänge formal; om t.ex. leende el. ansiktsuttryck fixed; ansträngd äv. forcedstel som en pinne [as] stiff as a poker (a ramrod)stel av fasa paralysed with…jag är stel i fingrarna my fingers are stiff
© NE Nationalencyklopedin AB