Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

styrsubstantivoböjl.hålla…i styr el. hålla styr keep…in check (in order), control; t.ex. sina känslor govern, restrainhålla sig i styr control (restrain) oneselfse gå överstyrunder överstyr
skinnsubstantiv~et, =allm. skin; djur~ (större) äv. hide; med päls äv. coat, fur, pelt; fäll fell; beredd hud leathervara bara skinn och ben be nothing but skin and bone, be a bag of bonesbyta (ömsa) skinn om orm cast (shed, slough) its skinhon har skinn på näsan she can put her foot down, she can stand up for herselfhålla sig i skinnet behärska sig control oneself; hålla sig i styr keep within bounds; uppföra sig fint behave [oneself]det är skinn på mjölken there's a skin on the milk
tummesubstantiv~n, tummarthumb äv. på handske o.d.ha tummen i ögat på ngn hålla i styr keep a tight hand on sb, have sb under one's thumb; noga bevaka keep a [careful] check on sbha tumme med ngn be [well] in with sbha tummen mitt i handen be all fingers and thumbshålla tummarna [för ngn] keep one's fingers crossed [for sb]rulla tummarna twiddle (twirl) one's thumbs äv. bildl.där bet du dig allt i tummen! tog du fel you made a real blunder there!, you've really put your foot in it!åka på tummen vard., lifta thumb one's way, thumb a ride (lift)tummen upp (ned)! thumbs up (down)!
styratransitivt verbstyrde, styrtfordon el. fartyg o.d. steer; manövrera äv. manoeuvre; leda el. rikta [loppet av] guide äv. bildl., directstyra allt till det bästa see that everything turns out for the beststyra sina steg hemåt direct one's steps towards home, make for homelåta sig styras av förnuftet be guided by…regera govern, rule; leda direct; stå i spetsen för be at the head ofbehärska el. t.ex. sina känslor control, command, restrain, governstyra sin tunga curb one's tonguegram.prepositionen styr ackusativ …governs (takes) the accusative
intransitivt verbstyrde, styrtsjö. o.d. steer; navigera äv. navigate; stå vid rodret äv. be at the helmstyra efter stjärnorna steer by…styra mot Hull steer (head, make) for…styra mot land stand in [towards land]styra åt höger keep (bear) to the rightregera govern, rule; friare be at the head of affairs, be at the helmstyra och ställa be in charge; lägga sig i interferestyra och ställa som man vill have a free hand, have it one's own way
reflexivt verbstyrde, styrtstyra sig control oneself, contain (restrain) oneself
partikelverbstyra omordna see (attend) to, arrange, managestyra om att… see to it that…styra uttr. el. klä ut dress up; vard. rig outstyra ut sig dress up; vard. rig oneself outså du har styrt ut dig! what a fright you look!itr.styra ut från land stand off [shore]styra ut till sjöss make for the open sea
© NE Nationalencyklopedin AB