Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stundandeadjektivoböjl.comingde stundande förhandlingarna äv. the negotiations that are to start
föreståendeadjektivoböjl.stundande approaching; kommande coming; (pred. äv.) at hand; spec. om något hotande imminent, impendingvara nära förestående be close at hand, be imminent
© NE Nationalencyklopedin AB