Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

studiersubstantiv i pluralstudy (sg.)vetenskapliga studier scientific studiesbörja (avsluta) sina studier begin (finish) one's studiesefter avslutade studierfor han after finishing (on the completion of) his studies…bedriva studier study
studiumsubstantivstudiet, studierstudy, studying; se vidare studier
läxläsningsubstantiv~en, ~arhemma homework; studier study
avhopparesubstantiv~n, =polit. defector, person seeking political asylum; t.ex. från studier dropout
självstudiumsubstantiv-studiet, -studierstuderande på egen hand self-instruction, self-tuitionsjälvstudier private (individual) studies
stipendiatsubstantiv~en, ~erspeciellt för studier holder of a scholarship
vägledatransitivt verb-ledde, -lettguide; t.ex. i studier supervise, instruct, tutor; t.ex. i forskningsarbete direct
vittomfattandeadjektivoböjl.far-reaching, extensive; t.ex. studier comprehensive; t.ex. intressen wide
handledatransitivt verb-ledde, -lettundervisa instruct; vägleda guide; i studier o.d. supervise, tutor; i forskningsarbete äv. direct
bedrivatransitivt verb-drev, -drivitcarry on, prosecute; t.ex. studier pursuebedriva forskning do (carry on) research
© NE Nationalencyklopedin AB