Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bedrivaverbcarry on; t.ex. studier pursue
knogaverbarbeta plod; med studier grind away
handledaverbinstruct; vägleda guide; i studier etc. supervise
avhoppsubstpolit. defectionplötslig avgång från t.ex. kommitté resignationfrån studier dropping out
fördjupaverbdeepenfördjupa sig i studier etc. become absorbed in
handledningsubstinstruction; vägledning guidance; i studier etc. supervisionhandbok guide
© NE Nationalencyklopedin AB