Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

studerandesubstantiv~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvid universitet studentvara studerande be a studentstuderande vid teknisk högskola student of technology (engineering)~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstudium study[ing]
naturvetaresubstantiv~n, =scientist; studerande science student
humanistsubstantiv~en, ~erhumanist; med klassisk bildning classical scholar; studerande arts student
självstudiumsubstantiv-studiet, -studierstuderande på egen hand self-instruction, self-tuitionsjälvstudier private (individual) studies
studentsubstantiv~en, ~erstuderande student; i Storbr. äv. undergraduateta studenten pass the `studentexamen', take one's GCSE; amer. graduate from high school; jfr studentexamen
medicineadjektivoböjl.medicine doktor (förk.med. dr) Doctor of Medicineförk.MD efter namnet i Storbr.medicine kandidat (förk.med. kand.) ung. graduate in medicine; eng. motsv. ung. Bachelor of Medicineförk.MB efter namnetmedicine studerande medical student; jfr vidare ex. under filosofie
starkadjektiv~tallm. strong äv. gram.; kraftig powerful; fast el. om t.ex. hand el. karaktär el. tro firm; slitstark el. om t.ex. kläder el. möbler solid, durable, lasting; om krydda hot; verksam el. om läkemedel äv. powerful, potent; intensiv el. om t.ex. köld el. ljus el. längtan intense; om ljudel.röst loudstark färg bright (vivid) colour; kortsp. strong suiten bacill i stark förstoring a greatly enlarged (magnified)…starkt intryck äv. deep impressionen stor stark karl äv. a great big manstark köld bitter (intense) colddet starka könet the sterner sexstarka misstankar äv. grave suspicionsen stark personlighet äv. a forceful (dynamic) personalitystarka skäl good (powerful) reasonsstark ström om vatten äv. rapid currentstark tillströmning av studerande large influx…stark trafik heavy trafficvara stark i armarna have strong arms
© NE Nationalencyklopedin AB