Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

studeraverbstudy
läsaverbread; t.ex. bön sayläsa ngt för ngn read sth to sbläsa högt read aloud, read out loudstudera studyläsa engelska för ngn ta lektioner take lessons in English with sbläsa sina läxor prepare one's homeworkundervisaläsa engelska med ngn ge lektioner give sb lessons in English
verb och partikelverbläsa igenom ngtread sth throughläsa inen kurs, en roll learnläsa påläxa etc. prepareläsa uppread, read out
© NE Nationalencyklopedin AB