Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

studentsubststuderande student
studierådgivningsubststudent counselling, student guidance
sjuksköterskeelevsubststudent nurse
studentutbytesubststudent exchange
universitetsstuderandesubstuniversity student, undergraduate
studerandesubstuniv.el.amer., skol. student
juristsubstpraktiserande lawyer; expert juristjuridikstuderande law student
elevsubstpupil; vid högskolorel.amer. äv. i skolor student; i butik, lärling apprentice; praktikant trainee
gymnasistsubstbritt. motsvarighet pupil at an upper secondary school; amer. motsvarighet student at a senior high school
© NE Nationalencyklopedin AB