Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

malligadjektivstuck-up, cocky
kärvaverbget stucklåset (byrålådan) kärvar the lock (the drawer) often gets stuck
sturskadjektivnäsvis cheeky; fräck insolent, impudent; mallig stuck-up
morskadjektivkavat self-assured; kaxig cocky, stuck-up
högfärdigadjektivvain, conceited <över about>, proud <över of>; mallig stuck-up
kärvadjektivkärva tider hard timesett kärvt läge a difficult situationett kärvt lås a stiff locken kärv låda a drawer that gets stuck
2 hakaverbhaka sig fast cling <vid to>haka upp sig om t.ex. mekanism get stuck; om t.ex. blixtlås get caught, get stuckhaka upp sig på småsaker worry about trifles
verb och partikelverbhaka avunhookhaka påhook ont.ex. idé catch on to; göra likadant follow suit
viktigadjektivimportant <för to>; väsentlig essential <för to>det viktigaste är att… the most important thing is to…högfärdig self-important; mallig stuck-upgöra sig viktig give oneself airs
fastnaverbget caught; get stuck; klibba stick; komma i kläm get wedgedjag fastnade för I decided onfastna i minnet stick in the memory, stick in one's memoryhan fastnade med jackan på en spik his jacket caught on a nailmin blick fastnade på… my eye was caught by…
näsasubstnoseha näsa för have a nose forräcka lång näsa åt cock a snook atsätta näsan i vädret put on airs, be stuck upboken låg mitt framför näsan på mig the book was lying under my very nosepeta sig i näsan pick one's nosedra ngn vid näsan take sb in
© NE Nationalencyklopedin AB