Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

struntpratsubstantiv~etnonsense, rubbishinterjektionnonsense!, rubbish!
struntsubstantiv~etrubbish, trash; struntprat nonsense, rubbishprata strunt talk nonsense (rubbish)
smörjasubstantiv~n, smörjorfett grease; smörjmedel äv. lubricantskräp:allm. rubbish, muck; bildl. äv. trash; struntprat äv. nonsense, rot (jfr smord)transitivt verbsmorde el. smörjde, smort el. smörjtsmörjangt [med fett (olja)] grease (oil)…; rund~ lubricate; bestryka smear, daub <med with; on>smörja [in] händerna put some hand cream onjag smörjer alltid in mig när jag har duschat I always put on body lotion after I've showeredsmörja ngn muta grease (oil) sb's palm; smickra butter sb up
© NE Nationalencyklopedin AB