Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

struntaverbstrunta i not bother aboutdet struntar jag blankt i! I don't give a hang about that!, I couldn't care less!strunta i det! forget it!
negligeraverbneglect; strunta i ignore
förbigåverbförbigå ngn (ngt) pass sb (sth) over; strunta i ignore sb (sth)förbigå ngt med tystnad pass something over in silence
© NE Nationalencyklopedin AB