Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stringentadjektiv=om bevisning o.d. cogent, stringent; om person o. framställningssätt …logical and to the point; om framställningssätt äv. closely-reasoned
stringenssubstantiv~eni bevisning o.d. cogency, stringency; jfr äv. stringent
skärpasubstantiv~nallm. sharpness osv.; jfr skarp; stränghet (om t.ex. kyla, kritik) severity; klarhet clarity, lucidityframhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)foto. el. TV. vanl. definition, sharpnessställa in skärpan [på] focus, bring…into focusskärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
transitivt verbskärpte, skärptgöra skarpare:(t.ex. uppmärksamheten) sharpen; (t.ex. bild) increase the sharpness of; stegra el. öka intensify, increase; (t.ex. motsättningar) accentuate; göra strängare (t.ex. bestämmelser) tighten up, make…more stringentskärpa kraven raise the (one's) demandsskärpa straffet increase the punishment (jur. sentence)skärpa tonen harden (sharpen) one's toneskärpta bestämmelser more stringent (severe, rigorous) rulesskärpt bevakning close surveillanceskärpt konkurrens keener competitionskrärpta restriktioner tighter restrictions
reflexivt verbskärpte, skärptskärpa sig rycka upp sig pull oneself together, pull one's socks up; vara uppmärksam be on the alert
1 strängadjektiv~thård el. omild etc. severe; mer vard. hard; starkare el. obevekligt ~ rigorous; bestämd el. principfast el. noga strict, rigid; krävande exacting; bister el. allvarlig el. om sätt, min o.d. stern, austerestå under strängnoggrann bevakning be under close surveillancehålla sträng diet be on a strict dietsträngt klimat a severe (hard, rigorous) climatesträng kontroll strict (rigorous) controlstränga regler strict (stringent) ruleslagens strängaste straff the maximum penaltysträng uppfostran a strict upbringingvara sträng mot be severe (mot barn strict) with, be hard on, treat…severely
© NE Nationalencyklopedin AB