Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stridighetersubstantiv i pluralstrider fighting (sg.)konflikter conflicts; politiska el. religiösa äv. contention (sg.)meningsskiljaktigheter differences, controversies, disputes
tummelplatssubstantiv~en, ~erbildl. el. arena för stridigheter battlefield, arena <för de inblandade for…; för ngt of…>
utjämnatransitivt verb~de, ~tskillnad level out, level; göra lika equalize äv. sport.; justera el. dämpa adjust äv. matem.; neutralisera neutralize, counterbalanceekon., konto balance, settle, squaret.ex. meningsskiljaktigheter straighten out; t.ex. stridigheter settle; t.ex. svårigheter smooth out (away, down)eg.se jämna utunder jämna
© NE Nationalencyklopedin AB