Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stresssubststress
betoningsubststress, accent
påfrestningsubststrain, stress
accentueraverbaccentuate, stress
accentsubstaccent; tonvikt stress
accentteckensubstaccent, stress mark
tonviktsubststress, emphasislägga tonvikt el. lägga tonvikten stress, put the stress on, emphasize
betonasubststress äv. fonet.; framhäva emphasize
understrykaverbbetona underline, emphasize, stress
eftertrycksubstge eftertryck åt emphasize, stressmed eftertryck emphatically
© NE Nationalencyklopedin AB