Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strejksubststrikeutlysa strejk call a strikegå ut i strejk go on strike
varslaverbvarsla om strejk give notice of a strike
strejkaverbgå i strejk go on strike; vara i strejk be on strikeinte fungerabilen strejkar the car is out of orderbromsarna strejkar the brakes don't work
vildadjektivwildvilda djur wild animalsvild strejk wildcat strikeVilda Västern the Wild Westbli vild ursinnig become furious
avbrytaverbinterrupt; göra slut på break off; tillfälligt avbryta, t.ex. ett arbete leave offavbryta en strejk call off a strikeavbryta förbindelser med break off relations withavbryta sig break off, stop speaking
© NE Nationalencyklopedin AB