Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

straxadverbom tid directly, in a minute, in a moment; snart presently; genast at oncestrax efter middagen just after dinnerstrax innan han for just before he leftär du klar? — jag kommer strax! are you ready? — I'm coming in a minute (moment)!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment)klockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bredvid el. strax intill close by
© NE Nationalencyklopedin AB