Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

straffbaradjektiv~tpunishable; starkare penal; brottslig criminal; straffmyndig …of the age of criminal responsibilitydet är straffbart att (+ inf.) it is an offence (a penal el. punishable offence) to + inf.
brottsligadjektiv~tcriminal; jur. stark. felonious; straffbar punishable
handlingsubstantiv~en, ~arhandlande el. gärning action; gärning äv. act, deedfientlig handling act of hostility, hostile act (action); mellan stater enemy actionstraffbar handling punishable offenceen handlingens man a man of actionomsätta en idé i handling carry…into effect (action), realize…gå från ord till handling translate words into deedsi bok el. pjäs etc. story, action; intrig plot <i of>handlingen är förlagd till London the scene is set in…urkund documenten offentlig handling a public documentlägga ngt till handlingarna put sth aside
© NE Nationalencyklopedin AB