Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

straffsubstpunishment; spec. jur. penaltybelägga ngt med straff impose a penalty on sthfå sitt straff be punishedtill straff as a punishmentsport.,se straffspark
samhällstjänstsubstsom straff community service
utdömaverbstraff imposeförklara oduglig condemn; förkasta reject
mildraverblindra mitigate; t.ex. smärta alleviate; t.ex. straff reduce
lindringsubstav smärta, nöd etc. reliefav straff reduction <i of>
underkastaverbunderkasta sig submit tovara underkastad t.ex. straff be subjected to
avtjänaverbavtjäna ett straff serve a sentence; vard. do time
mildadjektivmild; om t.ex. färg, regn soft; lindrig, om t.ex. straff light; om t.ex. röst, sätt gentle
kännbaradjektivmärkbar noticeable; avsevärd considerable; svår severeen kännbar förlust a severe lossett kännbart straff a stiff penalty
filmaverbgöra film, göra film av filmmedverka i film act in filmsvard., låtsas sham, fake, pretendfotb. etc., falla avsiktligt, för att få ett straff take a dive
© NE Nationalencyklopedin AB