Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strömningsubstcurrent
strömsubstströmning current; vattendrag el. flöde streamfölja med strömmen go with the tideen ström av tårar a flood of tearsi en jämn ström in a constant streamelektr. current; elkraft power
© NE Nationalencyklopedin AB