Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strömmaverbstream; flyta,flöda stream, flow, run; stark. pour
verb och partikelverbströmma inom vatten etc. rush in, flow in; om t.ex. folk, brev stream in, pour inströmma tillom vatten etc. flow; om folkskaror come flockingströmma överoverflow
vällaverbvälla fram well forth; strömma stream forth, pour forth
rinnaverbrun; flyta flow; strömma stream
verb och partikelverbrinna bortrun awayrinna i vägom tid slip awayrinna ut:floden rinner ut i havet the river flows into the searinna ut i sanden come to nothingrinna överflow over, run over
© NE Nationalencyklopedin AB