Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

strålesubstantiv~n, strålarray; av ljus äv. beam, shaftutsända strålar fys. emit rays, radiateav vätska, gas o.d. jet; mycket fin squirt
strilsubstantiv~en, ~arpå vattenkanna o.d. nozzle, rose, sprinklerfin stråle thin jet
snedadjektivsnetteg.:t.ex. om linje el. stråle el. vinkel oblique; lutande slanting; sluttande sloping, inclined; skev warped; som väger ojämnt lopsided; krokig el. vind crooked, wry; på snedden diagonalsneda ögon slanting eyeshan är sned i ansiktet his face is (looks) lopsidedvard., arg pissed off; amer. pissed, sore
substantivoböjl., sned obliquely, aslant, on the slant, slantingly, slopingly, askew, awry; på tvären sidewayslägga huvudet på sned put one's head on one side
sprutasubstantiv~n, sprutorinjektion injection; för injektion el. hand~ syringe äv. med.; liten squirt; för besprutning el. målning o.d. sprayer; brand~ fire enginefå en spruta [morfin] get an injection (vard. a shot) [of morphine]
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tspurt; med fin stråle squirt; ~ ut med stor kraft el. äv. om val o.d. spout; bespruta sprinkle; med slang hose; t.ex. färgel.mot ohyra spray; stänka splash, spatterspruta eld spit (om vulkan äv. spew, emit, om drake breathe) firespruta vatten på ngt throw (spray) water on (spola flush, hose) sth
partikelverbspruta framspurt [forth]; plötsligt gushspruta ininject äv. med., syringe <i into>spruta utspurt [out], spout; (tr.) eld el. rök el. lava eject, emit, belch out
© NE Nationalencyklopedin AB