Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 strängadjektiv~thård el. omild etc. severe; mer vard. hard; starkare el. obevekligt ~ rigorous; bestämd el. principfast el. noga strict, rigid; krävande exacting; bister el. allvarlig el. om sätt, min o.d. stern, austerestå under strängnoggrann bevakning be under close surveillancehålla sträng diet be on a strict dietsträngt klimat a severe (hard, rigorous) climatesträng kontroll strict (rigorous) controlstränga regler strict (stringent) ruleslagens strängaste straff the maximum penaltysträng uppfostran a strict upbringingvara sträng mot be severe (mot barn strict) with, be hard on, treat…severely
2 strängsubstantiv~en, ~arpå instrument, pilbåge el. racket string; poet., t.ex. harp~el.bildl. äv. chordha flera strängar på sin lyra have many strings to one's bowslå an den rätta strängen bildl. strike (touch) the right chordrep~ strand
stränghetsubstantiv~enseverity; rigour; strictness, rigidity; sternness, austerity; jfr sträng
1 knäppsubstantiv~et, =ljud click; smäll snap; av sträng twang; tickande tickinte ett knäpp not a sound
striktadjektiv=sträng el. noga strict, rigidstrikta regler strict rulesstrikt klänning sober (soberly elegant) dressadverbnoga strictlystrikt klädd soberly dressed
hårdhäntadjektiv=omild rough; sträng heavy-handed, severe, hard-handed <mot with>adverbhandskas hårdhänt med… handle…roughly, be rough with…
bisteradjektiv~t, bistraom min o.d. grim, forbidding; sträng stern; om klimat severe, hard, inclementbistra tider hard timesse bister ut äv. frown
bevakningsubstantiv~en, ~arguard, watch äv. konkr.transporteras under bevakning …under guard (escort)stå under [sträng] bevakning be [closely] guarded, be in [close] custody, be under [close] surveillancejournalistisk täckning coveragemassiv bevakning massive coverage
arrestsubstantiv~en, ~ercustody, confinement; mil. arrest, detention; lokal cellskärpt (sträng) arrest close arrestsitta (hålla) i arrest be (detain…) in custodysätta i arrest place…under arrest, lock…up
lindrigadjektiv~tinte sträng el. svår mild äv. om sjukdom; inte våldsam gentle; lätt, inte allvarlig light; obetydlig el. t.ex. om feber el. sår slightlindrigt straff light (mild) punishment
© NE Nationalencyklopedin AB