Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 strängsubstmusik.el.på racket string
1 strängadjektivhård el. omild severe; bestämd el. noga strict; bister el. allvarlig stern, austerelagens strängaste straff the maximum penaltyvara sträng mot be severe; mot barn be strict with
benhårdadjektivsträng strict, rigid
stramadjektivsnäv tight; sträng severe; stel stiff
bevakningsubstguardstå under sträng bevakning be closely guarded
hårdhäntadjektivomild rough <mot with>; sträng heavy-handed <mot with>
1 knäppaverbknäppa med fingrarna hörbart snap one's fingersknäppa sträng pluck, twang
dietsubstdiethålla diet be on a dietsätta ngn på sträng diet put sb on a strict diet
hårdadjektivhard; sträng hard <mot on>, severe <mot on, towards>hård konkurrens keen competitionhårt väder rough weatherhan satte hårt mot hårt he gave as good as he got, he took a tough line
ryktesubstkringlöpande nyhet rumour <om of>ryktet går att… there is a rumour that…allm. omdöme om ngn (ngt) reputationha gott rykte have a good reputationha rykte om sig att vara sträng have the reputation of being strict
© NE Nationalencyklopedin AB