Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

storartadadjektivgrand, magnificent, splendid
anslutningsubstconnection <till with>, association <till with>färjorna har anslutning till tågen the ferryboats run in connection with the trainsbiblioteket ligger i anslutning till skolan the library adjoins the schoolmötet fick en storartad anslutning the meeting was very well supported by the publici anslutning till detta in this connection
© NE Nationalencyklopedin AB