Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

storadjektivrymlig large; vard. big; lång tall; spec. abstrakt el. i betydelsen 'framstående' etc. greatstort antal a large numberen stor del av tiden a good deal of the timetill stor del largelytill min stora förvåning much to my surprisevara till stor hjälp be a great helpen stor karl a big man; lång a tall manen verkligt stor man a truly great mandet är stora pengar that's a lot of moneystor publik a large audienceen stor summa pengar a large sum of moneyi stort sett el. i det stora hela on the wholeslå på stort do things in a big way, do the thing in stylevuxen grown upstora damen vard. quite a little ladybli stor grow upstor bokstav capital letter
Stor-StockholmGreater Stockholm
betydandeadjektivimportant; stor considerable
kolgruvasubstcoalmine; stor colliery
2 galasubststor fest gala
buksubstbelly, abdomenstor mage paunch
fällknivsubstclasp knife; stor jack knife
bjässesubststor karl big strapping fellow
begynnelsebokstavsubstinitial letterstor begynnelsebokstav initial capital letter
framåtandasubstha stor framåtanda be very go-ahead
© NE Nationalencyklopedin AB