Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stommesubstframe, framework; utkast skeleton
skelettsubstskeletonstomme framework
ställningsubstposition; plats place; samhällsställning el. affärsställning standing; poängställning scorehur är ställningen? i spel what is the score?ta ställning a) ha egen uppfattning take one's stand b) bestämma sig make up one's mindi hög ställning of high position, of good social positioni sittande ställning in a sitting position; sittande sitting downställ stand; stomme frame
© NE Nationalencyklopedin AB