Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stojaintransitivt verb~de, ~tmake a noise, be noisy; leka romp
rasaintransitivt verb~de, ~tstörtarasa [ned] fall down; om jord slide [down], give way; störta ihop collapse; störta in cave (fall) in; om priser o.d. tumblestoja el. fara fram el. om t.ex. barn romp and play; om vind el. hav el. krig o.d. rage
© NE Nationalencyklopedin AB