Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stoffsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasabstr.:material material <till for>; innehåll el. i bok o.d. [subject] matter; materia stuffsamla stoff till en roman collect material for a novel~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskonkr.:rå~ materials (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfärg~ matter; tyg material; jfr vidare tyg
utfyllnadsubstantiv~en, ~erutfyllande filling [up (in)]material filling; tillägg supplement; extra stoff i program o.d. äv. padding
ämnesubstantiv~t, ~nmaterial material; tekn., metallstycke till mynt el. nycklar o.d. blankdet finns ämne till en stor författare i honom he has the makings of (is cut out to be)…stoff el. materia matter; t.ex. organiskt substance, stuffenkelt ämne elementfasta ämnen solidsflytande ämnen liquidssammansatt ämne compoundtema el. samtals~ el. skol~ o.d. subject; samtals~ äv. topicfrivilligt ämne skol. optional subject; amer. elective [subject]obligatoriskt ämne skol. compulsory subjectbyta ämne samtalsämne change the subjectkomma ifrån ämnet wander from the subject (point), digresslitteraturen i ämnet …on this subjecthålla sig till ämnet keep to the subject (point, matter in question)komma till ämnet come to the point
© NE Nationalencyklopedin AB