Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stoffsubstmaterial material, stuff; innehåll i bok etc. subject-matter
ämnesubstmaterial materialstoff el. materia mattersamtalsämne, skolämne etc. subjecthålla sig till ämnet keep to the subject, keep to the point
© NE Nationalencyklopedin AB