Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stockningsubstantiv~en, ~aravbrott stoppage; stillastående standstill, stagnation; deadlock äv. bildl.; av blod congestionstockning i trafiken traffic jam, [traffic] hold-up
stagnationsubstantiv~en, ~erstagnation, stagnancy; stockning stoppage, standstill
© NE Nationalencyklopedin AB