Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stjälpaverbvälta omkull overturn, tip overhälla pour, tipstjälpa i sig gulp downstjälpa ur (ut) innehåll pour out; spilla spill
1 tippaverbstjälpa ut tip, dumpfalla tiptippa över tip over
© NE Nationalencyklopedin AB