Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stjälatransitivt verb och intransitivt verbstal, stulitsteal äv. bildl.; idéer o.d. cribstjäla ngt från ngn äv. rob sb of sthstjäla föreställningen steal the showreflexivt verbstal, stulitförsöka stjäla sig till en stunds vila try to get (snatch)…
1 skallhjälpverbpres. av 2 skoladu skall icke stjäla bibl. thou shalt not steal; se vidare ska
rövatransitivt verb~de, ~trob <ngt från ngn sb of sth>; stjäla steal <ngt från ngn sth from sb>röva bort run away with; speciellt kvinna abduct
knyckaintransitivt verbknyckte, knycktrycka jerk; svagare twitchknycka på nacken högdraget o.d. toss one's head, bridleknycka till give a sudden jerktransitivt verbknyckte, knycktvard., stjäla pinch, swipe, nick; idéer o.d. lift, crib
tillgripatransitivt verb-grep, -gripitstjäla take…unlawfully, appropriate…for one's own usebildl.:åtgärd el. utväg resort (have recourse) totillgripa alla medel för att go to any lengths…, use any means available…
fuladjektiv~tugly; alldaglig plain; amer. äv. homely; om väder nasty, foul; i moralisk bem. bad, nastyden fula ankungen the Ugly Ducklingful fisk bildl. ugly customerful gubbe vard. dirty old manfula ord bad language (sg.)ful vana nasty habitful i mun foul-mouthed, coarse, rudedet är fult att stjäla it is bad to steal
överraskatransitivt verb~de, ~tsurprise; överrumpla äv. take…unawares (by surprise); obehagligt startleöverraska ngn med att stjäla surprise (catch) sb in the act of stealingöverraska ngn med blommor give sb…as a surprise, surprise sb with…överraska [ngn] med ett besök pay a surprise visit [to sb]överraskas av regnet be caught in the rainglatt överraskad pleasantly surprised <över at (about)>
snotransitivt verbsnodde, snotthoptvinna twist; vira twine, wind; snurra twirl, turnvard., stjäla pinchreflexivt verbsnodde, snott~ sig a) linda sig twist, twine <om round>; trassla ihop sig get twisted (entangled), kink b) vard., skynda sig get cracking (moving); jfr skyndasno dig på! get a move on!, make it snappy!
partikelverbsno ihopeg. twist togethersno ihop t.ex. måltid el. sockerkaka knock upsno insnotrassla in sig i ngt get [oneself] entangled in sthsno omkringfara omkring run (rush, bustle, go bustling) around, scamper aboutsno påse sno, bovansno åt sigvard. grab hold of, pinch
ryckatransitivt verb och intransitivt verbryckte, rycktdra pull, tug; häftigare snatch, jerk, twitch; slita tear; våldsamt wrenchryckastjäla en handväska snatch a handbagrycka i dörren pull at…rycka ngn i håret (ärmen) pull sb's hair (sleeve), pull sb by the hair (sleeve)rycka på axlarna åt ngt shrug one's shoulders at sthrycka ngt ur händerna på ngn snatch sth out of sb's hands
intransitivt verbryckte, rycktopers.:sprittadet rycker i mitt ben my leg is twitchingdet ryckte i mungiporna på honom there was a twitch round the corners of his mouthkommarycka närmare om t.ex. fienden close in; om tidpunkt o.d. draw closer (nearer), approachsport.han ryckte på tredje varvet he put on a sudden burst of speed…
partikelverbrycka avsönder break; itu pull…in two; bort pull (tear etc.) offrycka av sig pull (tear etc.) offrycka borttear etc. away; om döden carry offrycka frammil. advance, move (push) forward <mot against, towards>rycka ifrån ngn ngtsnatch sth [away] from sb äv. bildl., wrench sth from sbrycka initr.:mil., till tjänstgöring join uprycka in i ngns ställe take sb's place, replace sbsuppleanten fick rycka in …step inrycka in som vikarie för ngn deputize (fill in) for sbrycka loss ngtpull (jerk, wrench)…loose, dislodge…; bildl. el. ngt ur dess sammanhang wrench <ur from>; jfr lösrycktrycka med [sig]eg. carry…away[låta sig] ryckas med av ämnet let oneself be carried away by…; ngns entusiasm be carried away by…rycka söndertear (pull)…to piecesrycka tillstart, give a start, wincerycka undanbort pull (snatch) away…; åt sidan pull (snatch)…asiderycka uppeg.:t.ex. ogräs pull up; t.ex. en dörr pull…openbildl.:väcka rouse, shake (stir) up <ur from>; sätta fart på el. t.ex. firma put life intorycka upp sig pull oneself together, rouse oneselfrycka uttr. pull (tear) outitr. el. om brandkår o.d. turn out; mil.:lämna förläggningen march (move) out; hemförlovas be releasedrycka ut till ngns försvar come out strongly in defence of sbrycka åt sigsnatch, grab, seize
© NE Nationalencyklopedin AB