Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stillhetsubstantiv~enstillness, calm; quiet[ness]; fridfullhet peace; tystnad silencedet skedde i all stillhet …quietly (in silence, utan ceremonier unceremoniously)begravningen sker i stillhet …will be [strictly] private
framlevatransitivt verb-levde, -levtframleva sitt liv i stillhet pass one's life in tranquillity
tysthetsubstantiv~entystnad silence; tystlåtenhet quietnessi [all] tysthet i hemlighet in secrecy, secretly, privately; vard. on the quiet; i stillhet quietly, in silence
1 rosubstantiv~nvila rest; frid peace; lugn repose; stillhet quiet, calmjag får ingen ro för honom el. han ger mig ingen ro he gives me no peace, he is always bothering meinte ha någon ro i kroppen be a restless person (a fidget)jag tog det med ro I did not let it worry meslå sig till ro eg. make oneself comfortable; dra sig tillbaka till ett lugnt liv settle down [to a quiet life]nöje[bara] för ro[s] skull [just] for fun
© NE Nationalencyklopedin AB