Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stillaståendeadjektivom t.ex. fordon stationary; om maskin idle
ståendeadjektivstanding; vertikal vertical; stillastående stationarystående fras set phrasebli stående a) inte sätta sig remain standing b) stanna stop c) bli kvarlämnad be left
1 stoppaverbstop; sätta stopp för put a stop to; bli stillastående come to a standstillstå emot stand up <för to>; hålla lastdet stoppar inte med 1 000 kr 1000 kronor isn't enough
© NE Nationalencyklopedin AB