Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stilladverbse stilla
fortfarandeadverbstill
stillebensubstkonst. still lifepl. still lifes
yrvakenadjektivdrowsy, still half asleep
alltjämtadverbfortfarande still; ständigt constantly
likväladverbändå yet, still, nevertheless
stillbildsubstfilm.en stillbild a still
dockadverb och konjunktionyet, still; emellertid however
ändåadverblikväl yet, still; inte desto mindre nevertheless; trots allt all the same; i vilket fall som helst anyway (vid komparativ) still, evenändå bättre still better, even betterom du ändå vore här! if only you were here!
barnasinnesubsthan har barnasinnet kvar he is still a child at heart
© NE Nationalencyklopedin AB