Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

stilsubstantiv~en, ~arhand~ [hand]writing[en] driven stil a flowing handtypogr. type; stilsats fount; tryck~ print, characters (pl.)kursiv (kursiverad) stil italics (pl.)[tryckt] med liten (stor) stil [printed] in small (large) type, in small (large) printframställning el. konstartel.friare:allm. style; författares äv. touch; bildhuggares el. målares äv. manneri stor stil i stor skala on a large scale; vräkigt in [grand] stylenågot i den stilen …like that (in that line)och annat i samma stil and more of the same kindnågot i stil med Taube something like (in the same style as)…gå i stil med be in keeping with; passa ihop med matchden rocken är din stil …is your style (just you)det är dålig stil opassande it's not the done thing, it's bad form (manners)det är stil på henne she has style
klottrigadjektiv~tom stil scrawling
tapperadjektiv~t, tapprabrave, courageous; i högre stil valiant
funktionalistiskadjektiv~tfunctional[istic]funktionalistisk stil functional style
stilartsubstantiv~en, ~erstil style; genre genre
prunkandeadjektivoböjl.lysande dazzling, blazing, glowing; grann gaudy; bildl. el. om stil o.d. flowery, glitzy
lättflytandeadjektivoböjl.om vätskor very liquid; fackspr. …of low viscosity; om stil el. språk fluent
uttryckssättsubstantiv~et, =way of expressing oneself; författares stil style; fras phrase
målandeadjektivoböjl.om stil, skildring graphic, vivid; om t.ex. ord, gest expressive
adjöinterjektiongoodbye!; i högre stil farewell!, adieu!adjö så länge! goodbye for now!, so long!substantivoböjl., ettgoodbye; i högre stil farewell, adieusäga adjö till ngn say goodbye to sb
© NE Nationalencyklopedin AB