Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stilsubsthandstil handwriting, writingboktryckeriterm type; tryckstil printsätt att utföra ngt style, manneri stor stil i stor skala on a large scale; vräkigt in style, in grand stylenågot i den stilen something like thatnågot i stil med something likedet är stil på henne she has style
manérsubstmanner; stil style; tillgjordhet mannerism
skaparesubstcreator; av t.ex. mode el. stil originator
fetadjektivfat; om person stout, fatfett hår greasy hairfet mat fatty food, rich foodfet stil bold type, bold
landsubstcountry; i högre stil landfastland land; strand shorese (veta) hur landet ligger känna sig för see how the land liesi land t.ex. gå, vara ashore, on shore; på landbacken on landgå (stiga) i land go ashoregå i land med klara manage, cope withtill lands och till sjöss t.ex. färdas by sea and landjord land; trädgårdsland plot; med t.ex. grönsaker patchlandsbygdbo på landet live in the countryåka till landet go into the country
© NE Nationalencyklopedin AB