Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

stickordsubstantiv~et, =gliring taunt, cutting (snide) remarkuppslagsord headword, entryteat. cue
stickrepliksubstantiv~en, ~erteat. cuese stickord
snärtsubstantiv~en, ~arlätt slag flick; rapp lash; bildl.:stickord gibe, jibe, taunt; vard. crack, digkläm el. sprätt sting, bite, go, zip
© NE Nationalencyklopedin AB