Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sticksubstav nål etc. prick; av t.ex. bi sting; av mygga bite; av vapen stab, thrustkortsp. tricklämna ngn i sticket leave sb in the lurch
adverbstick i stäv mot directly contrary to
bandyklubbasubstbandy stick
hockeyklubbasubsthockey stick
ishockeyklubbasubstice-hockey stick
styrspaksubstflyg. control stick, control column
tråkmånssubstvard. bore, dry stick
vandrandeadjektivwalking; utan mål roaming, wanderingvandrande pinne stick insect; amer. äv. walking stick
1 spaksubstlever; flyg. control column, control stick
affischeringsubstplacardingaffischering förbjuden! post (stick) no bills!
påksubstthick stick, cudgelrör på påkarna get moving!
© NE Nationalencyklopedin AB